مزیت رقابتی بیت گرند عدم محدودیت میزان مبلغ خرید و فروش (تمام صرافی های ارز دیجیتال محدودیت سقف معاملات 25 میلیون را اعمال می کنند.)

آیا ترید اعتیاد آور است؟ اعتیاد به ترید

آیا ترید اعتیاد آور است؟ اعتیاد به ترید

اعتیاد به ترید

چیزی که در ترید افراد را عاشق خود می کند. تمرین ذهن و تمایلات است. که شامل تحلیل ھای مداوم و مشکل ھای ھمیشگی نیز می شود.

و البته نیازمند رشد پایدار توانایی ھای شخصی است. بازیگران حرفه ای بازی ھایی ھمچون شطرنج و پوکر نیز از چنین مز ایایی بھره می برند.

اگر با ھر ورزشکار موفقی صحبت کنید کسی را خواھید یافت که از چنین مزایایی بھره می برد. و البته نه فقط مزایای جسمی.

 

دلیل اعتیاد به ترید

اما در زمانھایی نیز ترید ھمچون وسیله ای نقلیه ذھن و روح را نابود میکند.

چنین چیزھایی را از بروکر ھا و یا کتابھای ترید و یا سمیناردھنده ھا نخواهید شنید. زیرا که ھدف مشترک انھا تشویق عموم مردم برای ترید و یا خرید تولیدات وابسته به آن است.

اما چنین معضلی دیده می شود که در اغلب موارد ترید به فعالیتی اعتیاد آمیز تبدیل شده است.

مربیان ترید و روانشناسان ھشدارھایی بابت از دست دادن نظم به شما داده اند. اما آنھا بندرت از یک نظم سخن گفته اند.

نظمی که بدست می آورید با خلاصی از اعتیاد منافاتی ندارد.

اگر شما اعتیاد به ترید را رھا کنید. قدمی در جھت رسیدن به تربیت در ترید برداشته اید.

در بسیاری از مواقع، از دست دادن نظم در ترید بعلت الگوھای رفتاری نامناسب و اعتیاد آور شماست.

دلایل اعتیاد به ترید

چیزی که در ترید افراد را عاشق خود می کند. تمرین ذهن و تمایلات است. که شامل تحلیل ھای مداوم و مشکل ھای ھمیشگی نیز می شود.

و البته نیازمند رشد پایدار توانایی ھای شخصی است. بازیگران حرفه ای بازی ھایی ھمچون شطرنج و پوکر نیز از چنین مز ایایی بھره می برند.

اگر با ھر ورزشکار موفقی صحبت کنید کسی را خواھید یافت که از چنین مزایایی بھره می برد. و البته نه فقط مزایای جسمی.

اما در زمانھایی نیز ترید ھمچون وسیله ای نقلیه ذھن و روح را نابود میکند.

چنین چیزھایی را از بروکر ھا و یا کتابھای ترید و یا سمیناردھنده ھا نخواهید شنید. زیرا که ھدف مشترک انھا تشویق عموم مردم برای ترید و یا خرید تولیدات وابسته به آن است.

اما چنین معضلی دیده می شود که در اغلب موارد ترید به فعالیتی اعتیاد آمیز تبدیل شده است.

مربیان ترید و روانشناسان ھشدارھایی بابت از دست دادن نظم به شما داده اند. اما آنھا بندرت از یک نظم سخن گفته اند. نظمی که بدست می آورید با خلاصی از اعتیاد منافاتی ندارد.

اگر شما اعتیاد به ترید را رھا کنید. قدمی در جھت رسیدن به تربیت در ترید برداشته اید.

در بسیاری از مواقع، از دست دادن نظم در ترید بعلت الگوھای رفتاری نامناسب و اعتیاد آور شماست.

چه زمانی اعتیاد به ترید رخ می دهد؟

اعتیاد در زمانی رخ می دھد که فعالیتی خاص برای برانگیختن نیازھای روحی و گاھا جسمی انجام می شود.

ما زمانی این رفتارھا را اعتیاد می نامیم که: شخص مورد نظر به دنبال راھی برای خروج از این فعالیت ھا در مواجھه با تبعات منفی آنھا می گردد.

عدم رفع این فعالیتھا از اینروست که در زندگی روزمره برچسب اعتیاد بر آنھا زده شده است.

حال بیایید  برخی از حقیقت ھا را مرور کنیم:

 • برطبق تحقیقات صورت گرفته در “سازمان مشاور در معضلات قمار” 2 میلیون نفر (1% از جمعیت) از بزرگسالان با معضلات بیماری وسواسی قمار دست به گریبانند. و 4 تا 8 میلیون نفر نیز بطور مستقیم از نتایج قمار لطمه خورده اند.
 • تحقیقات روانشناسی و روانپزشکی، در کتاب آسیب شناسی روانی آکسفورد، مشخص می کند که 14 تا 16 میلیون نفر در آمریکا از استفاده نابجا به الکل رنج می برند. و 4 تا 6 میلیون آمریکایی به مواد مخدر وابسته اند.
 • نرخ استفاده از مواد در بین افراد 18 تا 44 ساله دو برابر آن جمعیت است و تاریخچه خانوادگی یک معتاد بھترین پیشگویی را درباره خطر اعتیاد انجام می دھد و نفوذ ھمسالان نیز از علائم مھم خطر پذیری است.
 • بر طبق تحقیقات آکسفورد میزان افسردگی در بین معتادان بسیار بیشتر از دیگر اشخاص جامعه است، در حالیکه معتادان برای درمان و رفع افسردگی به اعتیاد رو آورده اند.

با این شرایط حتی اگر در نظر بگیریم که رفتارھا ی تکراری تریدرھا از عموم مردم بیشتر نیست. آمار می گوید که نزدیک به 10% از تریدرھا (یک از ده) از بیماری ھای اعتیاد آور رنج می برند.

خوب نتیجه این بحث چیست؟

شناسایی اعتیاد به ترید

 اولین قدم در رفع ھر رفتار اعتیاد آوری شناسایی آن است. در اینجا سوالاتی وجود دارد که شما باید از خود بپرسید:

 • چقدر پیش آمده است که خود را از ترید منع کرده ام. ولی نھایتا خود را در حال انجام ترید دیده ام؟
 • آیا ضررھای ترید لطمه ای به روابط و یا اوضاع مادی من نزده است؟
 • آیا دوستان نزدیک من مرا از انجام ترید منع نمی کنند؟
 • آیا برای من رنج ضرر کردن از شوق سود کردن بیشتر نیست؟
 • آیا تحت تاثیر برد و باخت رفتار ھای متغییری از خود بروز نمی دھم؟
 • آیا گاھی برای رفع دلزدگی و کسالت ترید نمیکنم؟
 • آیا در ساعات غیر فعال بازار نیز ترید را بر دیگر روابط و یا کارھایم ترجیح نمی دھم؟

توجه داشته باشید که برای خیلی از این سوالات می توان بجای کلمه ترید از کلماتی نظیر قمار نیز استفاده کرد.

ویژگی ھای اعتیاد آشکارا یکسان است. اگر شما حتی به 3 سوال از این پرسشھا جواب بله داده اید، شک نکنید که ترید برای شما مسئله ای اعتیاد آور شده است.

 

چطور می توان با ترید اعتیادآور برخورد کرد؟ اعتیاد به ترید

چطور می توان با ترید اعتیادآور برخورد کرد؟

اولین قدم تشخیص آن است. اما دومین قدم و سخت ترین آن داشتن این آگاھی است که شما نیاز به کمک دارید.

غرور به ما می گوید که ما می توانیم به تنھایی از پس آن بر بیاییم .و مشکل را حل کنیم. اگر اینطور بود ھرگز تبعات منفی اعتیاد در ما بوجود نمی آمد.

گفتن اینکه من خود می توانم اعتیادم را درمان کنم از انکار سرچشمه میگیرد. به همین دلیل کلید حل اعتیاد به ترید اذعان به ناتوانی در برابر آن است .و تریدرها از حمایت مشترکی برای ریاضت در جایگزینی اعتیاد استفاده می کنند.

در طول جلسات مشاوره، کتاب ھا و گروه ھای کمکی یاد می گیرید. که الگوھای رفتاری و افکاری که موجب ایجاد اعتیاد می شوند را شناسایی کنید. شما ھمچنین یاد می گیرید که تمایلات شدید پیشرفته خود را به سمت فعالیت ھای تولیدی سوق دھید.

بیشتر اوقات شما می توانید محدوده کنترل زندگی خود را دوباره بدست آورید. و به نتایج منفی اعتیاد خاتمه دھید.

اگر شما قادر به کنترل ترید خود نیستید. و زندگی، احساسات و روابط اجتماعی خود را مبتنی بر ترید می بینید این یک اشتیاق نیست اعتیاد است. کار درست را انجام دھید اکانت خود را ببندید و کمک بخواھید.

اشتراک گذاری
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Reddit

فهرست مطالب

همکارشو کسب درآمد کن

با معرفی خریدار و فروشنده به صرافی ارز دیجیتال بیت گرند ، کسب در آمد کن .

کسب درآمد از معرفی صرافی بیت گرند
مشاوره و آموزش

پلنهای مختلف مشاوره و آموزش

 • معاملات ارز دیجیتال
 • تحلیل بازار 
 • آشنایی با بازار
 • رفع اشکالات معاملات
 • اطلاع از زمان خرید و فروش
خرید حجم بالا بدون احراز هویت

مشتریان محترمی که درخواست خرید و فروش ارز دیجیتال با حجم بالا و بدون احراز هویت دارند.

جهت هماهنگی از طریق شماره تماس دفتر مرکزی صرافی بیت گرند  02128423217 و یا شماره موبایل 09353810897 با ما در ارتباط باشند.

آشنایی با ارزهای دیجیتال ، قیمت و نمودار تغییرات

قیمت تتر (USDT) چیست؟

قیمت تتر (USDT) چیست؟

قیمت تتر (USDT) چیست؟ تتر یک ارز دیجیتال است که بر روی بلاک چین بیت کوین ساخته شده است. این ارز با ارزش سایر ارزهای

آیا باید بیت کوین بخرید در حالی که نزدیک به رسیدن به بالاترین قیمت ۶۹۰۰۰ دلاری است؟

آیا باید بیت کوین بخرید

در حالی که نزدیک به رسیدن به بالاترین قیمت ۶۹۰۰۰ دلاری است؟ خرید بیت کوین در حال حاضر، بیت کوین (CRYPTO: BTC) غیرقابل توقف به

خرید و فروش تتر، بیت کوین

و تمام ارزهای دیجیتال لیست شده در بایننس

از ارزش 1000 دلار تتر تا هر میزان بدون محدودیت

صرافی بیت گرند

مزیت رقابتی بیت گرند عدم محدودیت میزان مبلغ خرید و فروش (تمام صرافی های ارز دیجیتال محدودیت سقف معاملات 25 میلیون را اعمال می کنند.)